Dolnoślaski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu Zespół Szkół Technikum Uzupełniające Elektroniczne

Lokalizacja

województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat m. Wrocław
gmina: M. Wrocław
miejscowość: Wrocław

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Dolnoślaski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu Zespół Szkół Technikum Uzupełniające Elektroniczne
Al. Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
Poczta: Wrocław
telefon: 0713372110
fax: 0713372111
strona internetowa: szkoladzdz.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Dolnoślaski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu Zespół Szkół Technikum Uzupełniające Elektroniczne (Wrocław), jest to Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wroc
województwo: dolnośląskie
powiat: Powiat m. Wrocław
gmina: M. Wrocław